Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

12.3.2013

Budování a udržování seznamu příjemců newsletterů

E-mail marketing je i v dnešní době sociálních sítí stále významný způsob jak oslovovat a komunikovat se zákazníky. Bohužel je podle společnosti Symantec zhruba 70 % celosvětové pošty tvořeno nevyžádanými zprávami. Tento fakt nutí na jedné straně poskytovatele poštovních schránek vytvářet stále dokonalejší spamové filtry, na druhé straně klade stále náročnější požadavky na poctivé marketéry.

Tím nejdůležitějším požadavkem pro mailing je udržování čistoty seznamu kontaktů. Některé požadavky jsou i podpořeny zákonem a jejich porušení může přijít draho.

Získávání kontaktů

UOOU logoHned na úvod bych rád zdůraznil, že používání zakoupených seznamů pro emailing je špatný nápad. Krom toho, že dojde velice rychle k označení odesílatele newsletterů za spamera, tak dojde i k porušení zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, za které hrozí nemalé pokuty.

E-maily lze zasílat pouze uživatelům, kteří dali prokazatelný a doložitelný souhlas. Pokud získáváte kontakty přes nechráněný webový formulář, je vhodné používat tzv. double opt-in (Postup, kdy se příhlášenému uživateli pošle e-mail s potvrzovacím odkazem bez jehož potvrzení není adresa zapsána do seznamu).

Tento způsob zamezí tomu, aby někdo zadal do databáze mailingu cizí adresu nebo v horším případě adresu spamové pasti (spam trap). Tyto pasti využívají poskytovatelé schránek k detekci odesílatelů se špatným stavem databáze a může to vést opět k označení za spamera.

Bez výslovného souhlasu je možné zasílat obchodní sdělení firmám nebo podnikatelům, které jsou s odesílatelem v obchodním vztahu.

Udržování seznamu odběratelů

Když už máte seznam odběratelů hromadných newsletterů, je neméně důležité tento seznam udržovat čistý. Každé obchodní sdělení musí ze zákona obsahovat označení, že se jedná o obchodní sdělení a jasný návod jak se z odběru odhlásit.

Toto odhlášení z mailingu by mělo být co nejjednodušší. Pokud je příliš složité, nabízí se snazší možnost označení mailu za spam. Pokud je newsletter dlouhý, umístěte návod k odhlášení jak do patičky tak i do hlavičky.

Co když mám poctivě získanou databázi, ale přes rok jsem neposílal žádné newslettery?

Taková databáze e-mailů se může ve výsledku jevit jako zakoupená. Nejdříve je vhodné zaslat připomínkový e-mail a ideálně se uživatelů dotázat, zda mají stále o zasílání obchodních sdělení zájem.

Způsoby odhlášení ze seznamu

  • Pokyn pro zaslání odpovědi s textem "ODHLASUJI" v předmětu zprávy.
  • Odkaz na stránku, která adresu odhlásí z databáze.
  • Odkaz na stránku mailingové aplikace, která adresu zapíše do odhlášených adres.

Důležité je e-mailovou adresu odstranit z databáze co nejdříve (nejlépe ihned).

Odhlášení z newsletteru
Newsletter Parfums.cz

Jak zvýšit efektivitu newsletterů?

1) Udržujte o sobě povědomí. Příliš časté newslettery nejsou ideální. Ale alespoň jednou za měsíc se u svých odběratelů připomeňte, aby na vás nezapomněli.

2) Odstraňujte e-mailové adresy, na které nelze newsletter doručit. Nedoručitelné newslettery ukazují opět na špatný stav databáze. Poskytovatel mailingové služby by měl zajistit detekci takový adres a poskytnout možnost je odstranit z databáze mailů nebo sám zablokovat jejich odesílání.

3) Uživatelé, kteří newsletter obdrželi, ale po nějakou dobu si ho nepřečetli nebo neproklikli na vaše stránky, nejsou takovým problémem. Je zajímavé takové informace udržovat a například po půl roce poslat nějakou lákavou nabídku nebo dotaz, zda si přeje stále vyžádané newslettery dostávat.

Shrnutí

Není snadné získat databázi odběratelů newsletterů a ještě složitejší je o tuto databázi správně pečovat. Ale vynaložené úsilí se jistě vyplatí. Je lepší mít v databázi pouze uživatele, kteří skutečně o vaše obchodní sdělení mají zájem i za cenu, že jejich počet může být menší. Zajistíte tak, že e-maily se dostanou do jejich emailových schránek bez problémů a nebudou zbytečně zařazovány mezi spam.

12.3.2013 Karel Koupil 0

comments powered by Disqus