Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

16.6.2014

Responzivní šablony newsletterů

E-maily čte již více než 50% lidí poprvé na svých mobilních zařízeních (mobily, tablety). Přizpůsobování se vzhledu newsletterů se tedy stává tématem dnešních dní. Responzivní newsletter je dobře uživatelsky použitelný. Z toho vyplývá také vyšší efektivita těchto zasílaných obchodních sdělení jako email marketingu. Najděte si šablonu a začněte rozesílat vaše maily responzivně!

Co je to responzivní e-mail?

Respozivita e-mailůResponzivní e-mail je šablona, ve které je ošetřeno zobrazení pro různé šířky používaných zařízení (responzivita). Při změně šířky se tak přeměňuje hlavička, tělo i patička mailu. Tedy se zvětšuje či zmenšuje písmo, tlačítka se přizpůsobují pro snazší ovládání prstem a další.

Responzivita je sada pravidel, která říkají, jak se má daný prvek šablony mailu chovat při různých velikostech okna. Již při návrhu grafiky e-mailu je nutné mít chování jednotlivých obsahových prvků přesně nadefinováno. Změny rozmístění prvků i celého samotného designu mailu se mění i v případě, když mobilní telefon nebo tablet otočíte o 90°.

Komplikovanější je ovšem u responzivních šablon testování a celkové odladění šablon. Často totiž platí, že odladění chyby v jednom zařízení způsobuje nějakou chybu v jiném. Šablony ale musí fungovat v různých prohlížečích a jejich verzích, různých mailových programech a také na různých freemailech (Gmail, Seznam atd.).

Představujeme proto pro vás několik zajímavých responzivních šablon newsletterů, které by měly být odladěny a připraveny po naplnění obsahem k okamžitému použití. Třeba i využitím našeho Simple mailingu Email Machine.

Příklady responzivních šablon mailů

Vybrané newletterové šablony podporují responsivní design. Každá z nich má propracované všechny možnosti použití k vyžádané rozesílce. Za funkčnost na všech zařízeních neneseme odpovědnost.

Responzivní šablona 1 - Zdarma

Responzivní šablona mailu 1

Demo v různých zařízeních / Stáhnout tuto šablonu ZDARMA

Responzivní šablona 2 - Zdarma

Šablona 2

Demo v různých zařízeních / Stáhnout tuto šablonu ZDARMA

Responzivní šablona 3

Šablona 3

Demo v různých zařízeních / Stáhnout tuto šablonu

Responzivní šablona 4

Šablona 4

Demo v různých zařízeních / Stáhnout tuto šablonu

Responzivní šablona 5

Šablona mailu 5

Demo v různých zařízeních / Stáhnout tuto šablonu

Responzivní design standardem?

Ano. Responzivní šablony mailů se pomalu stávají standardem. Pokud chcete jít s dobou, pak je nutné (pokud již nepoužívate) začít využívat zobrazení zpráv, které bude motivovat uživatele, aby obchodní sdělení celé prohlédli a případně také přešli na vaše internetové stránky. Tím se stane pro vás email marketing ještě více efektivním!

16.6.2014 Karel Koupil 0

comments powered by Disqus