Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

12.6.2014

Případová studie Euroline.cz: Akční nabídka zvedla prodej o 100 %

Společnost EUROLINE BOHEMIA patří mezi největší prodejce projektů typových domů v České republice. Ve svém produktovém portfóliu nemá pouze projekty klasických rodinných domů a bungalovů ale i ekonomicky úsporné pasivní domy, aktivní, jež energii samy produkují, tak i vysoce technologicky vyspělé inteligentní domy. Akční kampaň, provedená společností IT Logica, zvýšila prodej těchto projektů více než dvojnásobně.

Cíl akční nabídky

Akční kampaně mají obvykle podobu slevy a zvláštního bonusu. Speciální nabídka trvá jeden měsíc a vykrývá období sníženého zájmu o projekty domů, kdy priority zákazníků se upírají jinam – předvánoční období, začátek letní sezóny. Primárním cílem je zvýšení poptávky po projektech Euroline a podpora samotného prodeje.

Výchozí situace

Jelikož výstavba domu představuje pro domácnosti dlouhodobou, životní investici, jedním ze základních znaků objednávky projektu je dlouhý, pečlivý rozhodovací proces. Pouze malý vzorek zákazníků objedná projekt během prvního hledání. Konverzní trasa se skládá z mnoha článků a sledování asistovaných konverzí je klíčové. 

Konverzní cesty

Tvorba těchto kampaní byla v minulosti zajišťována ze strany společnosti EUROLINE BOHEMIA. IT Logica řešila pouze běžné, smluvně dané aktivity. Tzn. zajištění organické návštěvnosti a správu PPC kampaní v AdWords, Skliku a na sociální síti FacebookLetošní jarní kampaň měla ovšem zcela jiný charakter.

Postup realizace

Pro poslední, květnovou kampaň zástupce EUROLINE BOHEMIA rozhodnul, že akce bude celá realizována firmou IT Logica. To obnášelo:

  1. Formulaci reklamního sdělení na základě zadaných podkladů
  2. Tvorbu grafiky pro reklamní kanály
  3. Tvorbu landingpage s akční nabídkou
  4. Podpora akce prostřednictvím PPC AdWords, Sklik, a Facebooku.

Na základě zadání bylo vytvořeno jednoduše pochopitelné sdělení, které bylo přeneseno do grafické podoby – bannerů se všemi nutnými náležitostmi. Při formulaci sdělení byl kladen důraz na vyvarování se nicneříkajícím ale velmi rozšířeným cyklickým označením typu "jarní, květnová" apod. Grafika a sdělení bylo následně použito na webu Euroline a v PPC kampaních.

Podobný postup byl zvolen i při tvorbě landingpage. Potenciálnímu zákazníkovi byly nabídnuty pouze klíčové informace, přehledným způsobem, strukturovaně s jasnou navigací.

Landing page kampaně

Jak již bylo uvedeno, Speciální důraz je proto věnován zajištění pozic v organickém vyhledávání, optimalizovaný remarketing a na uživatelskou přívětivost celého webu, která je zlepšována kontinuálně.

Výsledek spolupráce

Analýza ukončené akční kampaně ukázala, že došlo k nárůstu počtu objednaných projektových řešení o 90 % proti předchozí akční nabídce, která probíhala na sklonku roku 2013.

Konverze reklamní kampaně

Prodej projektů vůči bezprostředně předcházejícímu stejně dlouhému časovému období se zvýšil o 123 %.

Konverze kampaně

Nejvýraznější byl ovšem nárůst při meziročním srovnání kdy společnost EUROLINE BOHEMIA neinzerovala žádnou speciální nabídku. 137 %.

Konverze kampaně - objednání projektů

 

Užší spolupráce Euroline a IT Logica při tvorbě akční kampaně přinesla zvýšení počtu objednávek o 90 % v porovnání s předchozí akční kampaní a o 137 % proti stejnému období předchozího roku. 

12.6.2014 Petr Číčela 0

comments powered by Disqus