Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

2.10.2013

Česká internistická společnost - Intranet

Intranet České internistické společnosti pro sdilení článků z různých oborů, management událostí a centrální komunikaci.

Potřeba

Cílem Intranetu bylo vytvořit prostředí pro doktory, ve kterém mohou číst odborné články z jejich oboru a komunikovat s dalšími kapacitami v jejich oboru. Dále mít přehled o konaných událostech, konferencích. Možnost rozesílat newslettery s novinkami v oborech. Dlouhodobá spolupráce na rozvoji portálu započala v roce 2011 a pokračuje dodnes.

Od počátku byl požadavek mít Intranet jako webový portál postavený na nejnovějších technologiích, zcela na míru, tak aby byl velmi uživatelsky přívětivý a umožňoval efektivní a svižnou práci.

Hlavní cíle tohoto projektu byly:

 1. Systém pro publikaci článků
 2. Zdravotnické noviny
 3. Diskuzní fórum pro komunikaci mezi doktory
 4. Online diskuze
 5. Sociální prvky jako přidávání do přátel, osobní zprávy a chat
 6. Fultextové vyhledávání mezi články
 7. Kalendář s konanými událostmi, kongresy a konferencemi, možnost registrace
 8. Přehled všech vydaných publikací
 9. Přehled všech nemocnic a kontaktů na doktory
 10.  Zápisy ze schůzí výboru České internistické společnosti

Řešení

Koncepce

Filosofií řešení bylo poskytnout lékařům z Interního oddělení všechny dostupné informace z jejich oboru v komfortním uživatelském rozhraní. Zpřístupnit administrátorům možnost kontaktovat lékaře a posílat jim newslettery.

Architektura

Infrastruktura je tvořena aplikačním serverem a serverem s databází Mysql.

Architektura je tvořena 5 základními částmi: systémem pro správu článků a novinek, systémem pro diskuzní fórum a chat, systémem pro reklamní bannery, systémem pro rozesílání newsletterů a systémem pro přehled událostí a registrace.

Výsledek řešení

Všechny požadavky byly splněny. Společnost IT-Logica implementovala komplexní intranet cis-intranet.cz skládající se řady modulů a knihoven propojených do funkčního celku:

 • Modul pro schvalování registrací veřejnosti
 • Modul pro tvorbu a správu událostí, konferencí, aj.
 • Modul pro přehled registrovaných a konaných událostí ve formě kalendáře
 • Modul pro tvorbu a správu článků a novinek
 • Modul pro management uživatelů intranetu
 • Modul pro rozesílání hromadných zpráv
 • Modul pro sociální vazby a chat
 • Modul pro ukládání a správu dokumentů
 • Modul pro newslettery obsahující články a novinky
 • Modul pro nastavení práv
 • Modul pro diskuzní fórum a online diskuze
 • Modul pro fultextové vyhledávání nad obsahem intranetu
 • Modul pro psaní a kategorizaci poznámek
 • Modul pro evidenci pracovišť a kontaktů
 • Modu pro evidencí publikací a guidelines
 • Možnost jednoduchého rozšíření kteréhokoliv modulu
 • Údržba hardware (web servery, firewally, proxy servery).
 • Správa a provoz systémů a databází.
 • Garantovaný fixní čas odstranění výpadku.
 • Garantovaný čas výjezdu.
 • Údržba zabezpečení, zálohování.
 • Monitoring funkčnosti.
 • 24/7 hotline.

Nedílnou součástí rozsáhlého řešení je i komplexní 24/7 outsourcing provozu portálu:

 • Údržba hardware (web servery, firewally, proxy servery).
 • Správa a provoz systémů a databází.
 • Garantovaný fixní čas odstranění výpadku.
 • Garantovaný čas výjezdu.
 • Údržba zabezpečení, zálohování.
 • Monitoring funkčnosti.
 • 24/7 hotline.

Přínosy

Nově vzniklý EMS umožnil dosáhnout všech stanovených cílů:

Prostředí s nejnovějšími články a studiemi pro lékaře z interního oddělení.
Přehled všech konaných významných událostí pro lékaře.
Centrální systém pro rozesílání novinek v oborech.
Centrální systém pro komunikaci lékařů z interního oddělení, možnost navazovaz sociální vazby přes intranet.
Uživatelsky velmi přívětivé prostředí.

Máte zájem o profesionální intranetové řešení?

2.10.2013 0

comments powered by Disqus