Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

13.8.2013

Josiah Venture - EMS

Event Management systém pro Americkou neziskovou společnost Josiah venture pro sjednocení managementu událostí různých druhů jako školení, leadership kurzy, tábory, atd. ve 12 zemích Evropy.

Potřeba

Cílem EMS je sjednotit management všech událostí konaných ve 12 zemích Evropy do jednoho systému, aby bylo možno s daty dále pracovat na globální úrovni. Dlouhodobá spolupráce na rozvoji portálu započala v roce 2011 a pokračuje dodnes.

Od počátku byl požadavek mít EMS jako webový portál postavený na nejnovějších technologiích, zcela na míru, tak aby byl uživatelsky přívětivý a umožňoval efektivní a svižnou práci.

Hlavní cíle tohoto projektu byly:

 1. Systém pro tvorbu formulářů a registrací podobný Google Formulářům
 2. Systém pro management událostí a registrovaných
 3. Komplexní systém práv se snadným delegováním pravomocí pomocí jednoho tlačítka sdílet jako v Google Dokumentech.
 4. Možnost jednoduše designovat všechny součásti události včetně registračního formuláře.
 5. Podpora vícejazyčnosti událostí.
 6. Možnost provádět platby přes různé platební brány.
 7. Možnost komunikovat se všemi účastníky událostí, možnost filtrace dle všech vyplněných údajů.
 8. Komplexní statistiky z vyplněných formulářů jak pro jednotlivé události tak globálně pro všechny události.
 9. Sledování změn v událostech a posílání periodických reportů manažerům událostí.
 10. Exporty importy všech dat.
 11. Srovnat krok s tím nejlepším z konkurence (RegOnline, Amiando, atd.).

Řešení

Koncepce

Filosofií řešení bylo poskytnout registrovaným na události komfortní uživatelské rozhraní, zpřístupnit vedoucím pracovníkům komplexní statistiky pro rozhodování a umožnit administrátorům dostatečně pokročilou správu celého EMS.

Architektura

Infrastruktura je tvořena aplikačním serverem, serverem s databází Mysql a serverem s nosql databází ElasticSearch.

Architektura je tvořena 4 základními částmi: veřejným registračním systémem, systémem pro správu událostí a registrací, systémem pro statistiky, systémem pro platby a verifikace plateb

Výsledek řešení

Všechny požadavky byly splněny. Společnost IT-Logica implementovala komplexní EMS systém ems.josiahventure.com skládající se řady modulů a knihoven propojených do funkčního celku:

 • Modul pro registrace veřejnosti
 • Modul pro tvorbu a správu událostí
 • Modul pro tvorbu a správu komplexních formulářů
 • Modul pro management registrovaných
 • Modul pro jednoduché designování událostí
 • Modul pro import a export
 • Modul pro pokročilé statistiky
 • Modul pro rozesílání hromadných mailů
 • Modul pro sledování změn a automatické reporty
 • Modul pro platby
 • Modul pro nastavení práv
 • Modul pro překlady do neomezeného počtu jazyků
 • Možnost jednoduchého rozšíření kteréhokoliv modulu
 • Údržba hardware (web servery, firewally, proxy servery).
 • Správa a provoz systémů a databází.
 • Garantovaný fixní čas odstranění výpadku.
 • Garantovaný čas výjezdu.
 • Údržba zabezpečení, zálohování.
 • Monitoring funkčnosti.
 • 24/7 hotline.

Nedílnou součástí rozsáhlého řešení je i komplexní 24/7 outsourcing provozu portálu:

 • Údržba hardware (web servery, firewally, proxy servery).
 • Správa a provoz systémů a databází.
 • Garantovaný fixní čas odstranění výpadku.
 • Garantovaný čas výjezdu.
 • Údržba zabezpečení, zálohování.
 • Monitoring funkčnosti.
 • 24/7 hotline.

Přínosy

Nově vzniklý EMS umožnil dosáhnout všech stanovených cílů:

Centrální správa událostí ve všech zemích Evropy.
Centrální statistiky ze všech zemí pro účinné rozhodování.
Centrální systém pro komunikaci organizátorů událostí ve všech zemích.
Uživatelsky velmi přívětivé prostředí.

 

13.8.2013 0

comments powered by Disqus