Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

9.4.2014

Jak inzerovat na Youtube? Průvodce video reklamou

Sledování streamovaného videa na internetu představuje službu, která v posledních letech vykazovala nejvýraznější růst. Největším skokanem se stal leader této služby – Youtube.com. Podle údajů z minulého roku stoupl počet uživatelů na více než 5 miliónů. Ti během jednoho měsíce shlédnou půl miliardy videí. Tyto data uvádí vlastník a provozovatel – společnost Google. Youtube tedy představuje plnohodnotného konkurenta klasickým televizním kanálům. Včetně reklamy a inzerce.

Youtube nepředstavuje pouze službu určenou k nahrávání a prohlížení video obsahu, ale rovněž sociální síť. Sít, která proti ostatním naprosto vyniká zapojením návštěvníků (Engagement). Jedná se tedy o velmi atraktivní inzertní kanál.

Výhody Youtube videoreklamy 

Centralizace online inzerce

Proti inzerci u televizních stanic má ovšem video reklama na Youtube řadu nesporných výhod. Již bylo zmíněno, že vlastníkem tohoto portálu je společnost Google. Ta integruje tvorbu a správu reklamních kampaní do jednoho jediného nástroje – AdWords. V Google AdWords je tedy možné sestavit videokampaně a porovnávat jejich výkon s jiným typem poskytované reklamy.

Díky tomuto propojení je také možné využívat již funkční remarketingové seznamy, nebo vytvořit zcela nové na základě návštěvnosti kanálu Youtube. Tomu předchází propojení obou systémů.

Segmentace

Na základě denní doby, typu televizní stanice, vysílaného pořadu lze definovat tržní segment, na nějž bude reklama v TV cílena. V porovnání s daty, se kterými má možnost pracovat Google, jde o segmentaci velmi zevrubnou, obecnou. Prostřednictvím Youtube je možné cílit videoreklamu daleko přesněji. Podle geografických a demografických faktorů, věku, zájmů, apod.

Příležitost pro menší hráče

Vzhledem k cenám a finančním objemům investovaných do reklamy si mohou zpravidla inzerci na celostátních kanálech dovolit pouze velké společnosti a nadnárodní korporace. Již tvorba samotné reklamy, splňující nároky televizního vysílání, je velmi nákladnou položkou. Na youtube mohou inzerovat díky výše zmíněné segmentaci a variabilitě video materiálu i drobné subjekty s menšími marketingovými rozpočty.

Formát sdělení

U běžné textové PPC reklamy má inzerent cca 90 znaků na oslovení zákazníka. V bannerové reklamě může k tomuto sdělení přidat grafický motiv. Díky formátům gif či flash lze grafice dát i částečnou dynamiku, pohyb. Stále jde o omezený prostor pro sdělení.

Video nabízí daleko více možností a prostoru pro sdělení informace, oslovení potenciálního zákazníka a vyvolání jeho zájmu.

Pravdou je, že jeho tvorba je náročnější než u jiných zmíněných formátů. S programy jako Photoshop, Illustrátor nebo Gimp umí pracovat poměrně velké množství uživatelů. Pokud ne tak AdWords nabízí efektivní a jednoduchý nástroj pro tvorbu grafické reklamy. Přesto tvorba videa není tak nedostupná, jako ještě před několika lety. Rozhodující je promyšlený nápad a kreativ.

Variabilita obsahu

Různorodost obsahu Youtube je nesrovnatelně širší, pokud jej opět srovnáme jakýkoli televizním kanálem. Vedle profesionálně vytvořeného obsahu je možné lze nalézt zcela amatérské záběry, všemožné tutoriály a podobně. Video, které je předmětem inzerce proto nemusí splňovat náročné parametry televizní inzerce a přesto splní zadaný účel. Opět platí pravidlo uvedené na konci předchozího bodu.

Formáty videoreklamy

Jak již bylo uvedeno, video kampaň vytvoříme v Google AdWords. Není ovšem přímo mezi ostatními kampaněmi. Má trochu odlišný charakter včetně metrik, které jsou pro hodnocení efektivity klíčové. Tvorbu videokampaní nalezneme ve spodní části pravého sloupce AdWords.

 

Při samotném definování reklamy je klíčová volba formátu. Lze vybrat ze tří možností.

In-search

Inzerce na základě klíčových slov. Videa se zobrazují na TOP konverzních pozicích ve výsledcích vyhledávání. Jedná se nejbližší formát klasické PPC reklamy ve vyhledávací síti. Zadaná klíčová slova jsou zvýrazněna a popis má stejný formát jako textová inzerce (25 + 2 x 35 znaků). Z toho vyplývá, že klíčovým faktorem je tvorba popisu obsahujícího atraktivní, vyhledávané fráze v návaznosti na obsah videa.

In-display

Jedná se o reklamu na základě tématického cílení nebo remarketingových seznamů. Inzerované video se zobrazuje v pravém sloupci jako doporučený obsah související s tím, které uživatel právě přehrává. Jeho charakteristika se podobá inzerci v reklamní síti, kvalitní nastavení zacílení je v tomto případě naprosto esenciální. K efektivnějšímu cílení může napomoci vlastní analytický nástroj Youtube.

In-stream

S formátem In-stream se uživatelé setkávají nejčastěji. Jde o reklamu před videem, kdy je nutné shlédnout alespoň 5 sekund, než je umožněno překliknout na požadovaný obsah. Z pohledu zákazníka jde o poněkud kontroverzní záležitost. V české republice je nejvíce využívána společnostmi disponujícími velkými marketingovými rozpočty. Často má funkci posilování brandu a je velmi široce cílena. Proto se zobrazuje i před naprosto irelevantním obsahem. I menší inzerent, nabízející specifický produkt ji může efektivně využívat díky propracovanějšímu zacílení. Inzerent platí až v případě, když uživatel shlédne buď prvních třicet sekund, nebo celé video, pokud je kratší. Cena za zhlédnutí je v porovnání s dalšími dvěma formáty obvykle nejnižší.

Utility využitelné při tvorbě video obsahu

Již bylo uvedeno, že tvorba videa představuje náročnější záležitost, než produkce grafických bannerů či textové reklamy. Mohou vám pomoci následující programy a utility:

Final cut

Profesionální studio pro komplexní editaci video a audio materiálu určeného pro platformu Mac. Je možné vyzkoušet trial verzi.

Adobe Premiere

Velmi podobný software jako Final cut ovšem primárně vyvinut pro PC. Nabízí široké možnosti editace materiálu a práce s videem s možností vyzkoušení plnohodnotné 30ti denní trial verze.

Freemake Video

Velmi jednoduchý a uživatelsky přívětivý program, určený pro zcela základní editaci videomateriálu s širokou možností exportu a importu různých formátů. K dispozici zcela zdarma.

Avidemux

Utilita z kategorie jako Freemake Video. Jenoduchý střih, filtrování a kódování, rovněž zcela zdarma.

Free Screen to video

Jedna z možností, jak vytvořit tutorial, demo či návod. Jednoduchý, uživatelsky přívětivý program s dobrým výstupem, určený ke snímání aktivity probíhající na monitoru počítače.

Blender

Kvalitních programů určených k 3d modelování a renderování animací je celá řada. Blender je ovšem zdarma a díky letitému vývoji nabízí pokročilé NURBS modelování a nakonfigurování výsledného renderu.

 

Chcete vytvořit funkční marketingové kampaně?

9.4.2014 Petr Číčela 0

comments powered by Disqus