Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

26.6.2014

Interaktivní reklamy. Moderní a efektivní trend brandové inzerce

Analýza internetových trendů poslední doby jasně ukazuje, že videoobsah je na neustálém vzestupu. O co méně uživatelé čtou texty, o to více vyhledávají a vykazují zaujetí videoprezentacemi, tutoriály, spoty a jinými formami videomateriálů. Je proto logické, že pozornost online marketérů a inzerentů poutají čím dál více streamovací kanály v čele s Youtube. Co když ale chceme oslovit reklamním videem segment, který přece jen není příliš častým návštěvníkem Youtube? Řešením jsou interaktivní reklamy v Google AdWords.

Rich media – progresívní formát

Interaktivní reklamy využívají formát zvaný "Rich media". Ten lze popsat jako hybridní formu několika typů reklam. V tomto případě jde o kombinaci klasických bannerů a videa. Představuje ideální formu reklamního sdělení zejména v případě, pokud je cílem kampaně budování brandu, podvědomí o značce, produktech službách. Společnost Google provedla před nedávnou dobou významný update této formy inzerce. Lze ji jednoduchým způsobem nastavit v AdWords a pustit do reklamní sítě Google.

Rich media, interaktivní reklamy

Nutno dodat, že tato reklamní technologie není výsadní doménou společnosti Google ale využívá jí řada RTB systémů.

Jak spustit interaktivní reklamy

Interaktivní inzerci spustíte prostřednictvím AdWords. Tento typ reklam nelze přidávat do jiných typů kampaní než pro ně určených. Po kliknutí na tlačítko + Kampaň s volbou "Pouze reklamní síť". Následně vyberete možnost "Interakce".

Jak spustit interaktivní reklamy

Ještě před samotnou volbou formátu reklamy musíte nastavit cílení, které je totožné se standardní reklamou v obsahové síti. Využít můžete i stávající či nové remarketingové seznamy.

Formáty interaktivních reklam

Google AdWords v současnosti nabízí 4 formáty tohoto typu inzerce

1)      Hover-to-play

Tato reklama, resp. video, se spustí, pokud uživatel umístí myš na dvě sekundy na banner. Interakce začíná ihned po najetí myší, kdy grafického banneru překryje countdown/odpočet. Po uplynutí uvedených dvou sekund se spustí samotné video. AdWords umožňuje použití pouze 2 velikosti bannerů – standardní 336 x 280 a 300 x 250. Lze předpokládat, že k rozšíření možných rozměrů v budoucnosti nedojde, jelikož formát je limitován poměrovými stranami videa.

Hover to play

2)      One video Lightbox

Princip interakce je v tomto případě velmi podobný formátu Hover-to-play.  Systém spouští umístění myši na banner. Po tomto úkonu se neobjeví odpočet ale "progress bar". Opět na dvě sekundy. V případě formátu lightbox se video otevře v samostatné vrstvě webového prohlížeče včetně zvukové stopy! Možnost volby rozměru banneru je v tomto případě podstatně širší.

 One video Lightbox

3)      Okno Lightbox tří videí

Tento formát je v podstatě totožný s One video Lightboxem s tím rozdílem, že inzerent má možnost do něj nahrát, až tři videa, mezi kterými může uživatel libovolně přepínat.

 Okno Lightbox tří videí

4)      Obsah z Google+

Sociální síť Google+ byla spuštěna před třemi lety. Ačkoli se očekával strmý nárůst uživatelů, nestalo se tak a G+ je stále daleko v závěsu za Facebookem.

Společnost Google tak dělá vše proto, aby zvýšila její užitečnost a tím pádem i zájem uživatelů. Velmi chytrým krokem v tomto směru je spuštění  +Post, což přestavuje sponzorované příspěvky sítě Google+ a to nejen v rámci sítě samotné, ale celé Google Display network.  Předmětem inzerce tak mohou být texty, grafika, fotografie, videa nebo dokonce hangouts on air. Z uvedeného vyplývá, že tento formát reklamního sdělení je od předchozích odlišný, ovšem více flexibilní.

Google+

Jak se za tento typ reklamy platí

V předchozím textu byl několikrát uveden časový interval 2 sekundy. Jde o důležitý údaj. Placení za interaktivní reklamy funguje na principu cena za interakci (CPI).

Za onu interakci je považováno právě více než dvousekundové umístění myši na reklamní banner. Váš banner tak může být neustále zobrazován, ale bez uvedené interakce za něj nezaplatíte nic. CPI se v současné době přibližuje CPV u In-stream videí v síti Youtube.

26.6.2014 Petr Číčela 0

comments powered by Disqus