Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

27.1.2014

Praktické informace o Remarketingu

Společnost Seznam.cz spustila v třetím lednovém týdnu v rámci Skliku dlouho očekávaný marketingový nástroj zvaný Retargeting. Následuje tak světového leadera Google, jehož PPC remarketing je již delší dobu pevnou součástí AdWords. Důvod je zřejmý. Remarketing patří k nejúspěšnějším marketingovým prostředkům posledních let.

Necílí totiž na zákazníka, který je v procesu vyhledávání. Je orientován na takového, který již web navštívil a je ve fázi rozhodování. Kdy vyhodnocuje nalezené informace a hledá optimální nabídku. Remarketing / retargeting jej prostřednictvím inzerce v reklamní síti „navádí“ zpět na daný web.

Při optimálním nastavení je obvykle cena za konverzi výrazně nižší než u kampaní ve vyhledávací síti či behaviorálním cílení na webových stránkách. Míra proklikovosti (CTR) obvykle rovněž výrazně převyšuje kampaně v reklamních sítích.

Co je třeba ke spuštění remarketingu / retargetingu?

První podmínkou pro remarketing je přirozeně mít aktivní PPC systémy, tedy účet AdWords nebo Sklik. Na webové stránky, jež se má stát předmětem inzerce, je bezpodmínečně nutné umístit tag, který naleznete uvnitř systémů. V AdWords se nachází ve Sdílené knihovně, sekci Publikum, u Skliku zase v položce Nástroje.

 

Remarketing / retargeting - Sklik, Adwords

 

Jakmile je zdrojový kód doplněn o nutné náležitosti, je možné přejít k samotnému sestavování remarketingových kampaní. Jejich základ tvoří nadefinované seznamy, které naleznete na stejném místě jako předchozí značku. AdWords při jejich formulaci nabízí vyšší variabilitu už díky možnosti propojení s Google Analytics. Je totiž možné zahrnout nastavené cíle do parametrů seznamu.

 

Seznam uživatelů Adwords, Sklik

 

Tvorba samotných kampaní a jednotlivých sestav pro remarketing se příliš neodlišuje od klasických kampaní ve vyhledávací síti. Pouze místo klíčových slov či cílení zvolíme výše uvedené seznamy.

 

Tvorba kampaní Adwords, Sklik

Tipy k optimalizaci remarketingových kampaní

Specifikujte vaše seznamy, segmentujte

Nesnažte se reklamu podsouvat úplně každému, kdo navštívil web. Pokud jej ihned opustil, tak to znamená, že zdaleka nenašel to, co hledá. Stejně jako optimalizujete reklamu ve vyhledávací síti, tak ji optimalizujte i v rámci remarketingu.

Pokud prodáváte elektroniku a potencionálního zákazníka na webu zajímala sekce Televizorů, nabídněte mu reklamu s televizorem a ne elektroniku obecně. Stejně tak Landing page by měla být sekce s televizory.

Pokud zákazník uskuteční objednávku, nemá příliš velký smysl ho bombardovat reklamou. Případně takovou, která propaguje komplementární produkt.

 

Necilte na oblast, jazyk, zařízení

I když potencionální zákazník neodpovídá geografickému či jazykovému segmentu. Důvody, proč se zajímá o obsah vašeho webu, mohou být neobvyklé ale racionální. Je lepší si dát práci s vhodným nastavením seznamů pro remarketing než využívat nástroje určené pro klasickou vyhledávací a reklamní sít.  

 

Omezte frekvenci remarketingových kampaní

Nenechte zákazníka vytvořit negativní postoj vůči vaší společnosti. To, že při každém připojení k internetu uvidí vaši reklamu, nepřinese nutně vyšší konverze. Omezte týdenní zobrazení na základě analytických dat na optimální množství.

 

Přizpůsobte dobu trvání seznamu charakteru vašeho produktu

Zákazníkův rozhodovací proces je zcela jiný, pokud nakupuje například bundu, než když pořizuje nový dům. Některé nákupy lze realizovat během pár hodin nebo dnů, některé trvají dlouhé měsíce. Jak AdWords, tak Sklik nabízí defaultně 30 dnů. Nejde ovšem o univerzální nastavení parametru.

 

Vytvořte reklamy na míru pro remarketingovou kampaň

Při tvorbě inzerce je důležité si uvědomit důsledky právě té jedné velmi prosté věci, a to, že potencionální zákazník již váš web navštívil. „Bude fungovat reklama, která sice jej na web přivedla, ale konverze se nerealizovala? Nemám mu v inzerci poskytnout jiné informace? Už proto, že jeho povědomí o webu je vyšší než bylo před návštěvou?“

 

Experimentujte s možnostmi, které nabízejí cíle v Google Analytics

Toto se bohužel týká pouze remarketingu v AdWords. Na základě cílů jako doba návštěvy webu, počet stránek během jedné návštěvy nebo událostí lze daleko přesněji cílit na uživatele, který měl opravdový zájem o koupi produktu či uskutečnění stanovené konverze.

Dynamický remarketing

Zcela samostatnou kapitolou je potom Dynamický Remarketing, jež v současné době nabízí pouze AdWords.

Jde o momentálně nejsofistikovanější nástroj tohoto typu určený pro e-shopy. Jeho prostřednictvím je uživateli nabízena reklama na konkrétní produkt, jež navštívil. Tu lže vygenerovat v AdWords nástrojem pro tvorbu reklam příbuzným tomu z reklamní sítě. Rozdílný je ovšem výsledný výstup. Bannery jsou ve formátu Flash nebo html 5 a vizuálně zřetelně působivější.

Nutnou podmínkou aktivace dynamického remarketingu je feed do Google Merchant Centra. Zda bude Seznam následovat Google i v téhle oblasti, zatím není známo.

Máte zájem o analýzu či správu PPC? Chcete vytvořit funkční online kampaně a používat remarketing?

27.1.2014 Petr Číčela 0

comments powered by Disqus