Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

9.7.2012

Jak poznat Google penalizaci kvůli zpětným odkazům?

Google připravuje v posledních letech SEO konzultantům, potažmo majitelům stránek, mnohá překvapení. Neustále upravuje vyhledávací algoritmy tak, aby přinášel uživatelům co nejrelevantnější výsledky fulltextového vyhledávání. Není se tedy co divit, že důsledněji přistupuje k částečné či úplné SEO penalizaci webů, které porušují vědomě nebo nevědomě pravidla. Jak poznáte, že se stránky staly cílem penalizace kvůli zpětným odkazům?

Majitelé stránek si často zprvu nejsou okamžitě vědomi, že byly jejich stránky nějakým způsobem penalizovány. Všimnou si poklesu provozu na stránkách, snížením konverzí nebo ztrátou pozic ve vyhledávání. Pak se začnou ptát, kde je problém... Prvním krokem, jak vyřešit penalizaci (ban), je identifikace, proč se to vůbec stalo.

Jak zjistit, že vaše stránky byly zcela penalizovány?

V minulém roce se u Google objevila Panda, letos v prvním pololetí zase přichází vyhledávací algoritmus Penguin. Ten se více zaměřuje na strukturu a kvalitu zpětných odkazů. Tím zamotává a bude dále motat hlavu SEO linkbuilderům, kteří pro své klienty získávají (a případně i nakupují) zpětné odkazy.

Zeptejte se Google Webmaster Tools

Nejjednodušší způsob jak diagnostikovat trest je, když vás Google sám informuje, že stránky byly penalizovány pro manipulativní zpětné odkazy. Přihlaste se do svého účtu Nástrojů pro webmastery (Google Webmaster Tools) a hledejte vzkaz od Google...

Podle Google bylo jen za první dva měsíce tohoto roku rozesláno 700 000 upozornění! Jen asi 3% se týkalo nepřirozených nebo umělých odkazů. Takže v konkrétních číslech. Z 700 000 zpráv v lednu a únoru, bylo více než 600 000 pro hrubé porušení pravidel (Black Hat spam) a přibližně 25 000 v důsledku nepřirozených zpětných odkazů.

GWT - penalizace Google

Co toto upozornění znamená?

 1. Google vás našel a penalizoval
 2. Penalizace byla způsobena nalezením "nepřirozených" zpětných odkazů
 3. Máte po nápravě možnost opětovného posouzení stavu

Je to každopádně špatná zpráva. Ale je lepší to vědět, než nevědět a dohadovat se, zda jste byli Googlem penalizováni a co je příčinou. Nyní víte, že máte penalizaci pro "nepřirozené" odkazy. Nyní můžete soustředit svou pozornost na řešení problému.

Nemáte-li v GWT toto oznámení, pak další možností je, že jste byli zasaženi Penguinem.

Algoritmická Google "Penalizace" - Penguin

Google Penguin algoritmusAlgoritmus Penguin se zrodil 24. dubna 2012. Je to další plánovaný krok Google, jak dostat vpřed v pozicích kvalitní weby a naopak ty méně kvalitní přesunout dozadu. To může mít za následek pokles návštěvnosti až o 1/3. U webů, kde převažují manipulativní zpětné odkazy, může být tento pokles ještě nižší.

Google Penguin Update se zaměřuje zásadně na webový spam (či black hat SEO), Panda vyhledává internetové stránky s nízkou obsahovou kvalitou. Dopady obou Google aktualizací se mohou kumulovat, případně zaměňovat.

Google doporučil postupy, jak se Penguin penalizacím vyhnout:

 • vyhnout se skrytému textu nebo skrytým odkazům
 • nepoužívat cloaking (podstrčené stránky) nebo utajené přesměrování
 • nepřeplňovat stránky nesouvisícími klíčovými slovy či frázemi
 • netvořit subdomény nebo domény s výrazně duplikovaným obsahem
 • vyvarovat se doorway stránkám
 • vyvarovat se affiliate stránkám s minimem unikátního obsahu

Jsou to vesměs postupy již dlouho známé a doporučované. Avšak nyní častěji postihované.

Google dělá asi 50 algoritmických změn každý měsíc, které by mohly vést ke změnám pořadí nebo také k "algoritmickému trestu". Je tedy dobré myslet na to, že co je s výhradami použitelné nyní, v budoucnu může být problematické. Pevné základy SEO se ale neztratí...

Jak zjistit, jestli vám nehrozí riziko poklesu v pozicích?

Zkontrolujte si, zda zpětné odkazy, které míří na vaši stránku, mají přirozeně vypadající anchory. Tedy texty, které jsou součástí odkazu. To můžete zjistit jednoduše přes několik nástrojů.

Pro příklad uvádím v analytickém nástroji Ahrefs.com, jak postupovat. Tento nástroj základní statistiky zobrazuje zdarma. Bezplatná registrace rozšíří počet možných requestů, tedy žádostí o informaci.

 1. Jděte na http://ahrefs.com/
 2. Vepište URL adresu vaší stránky a zmáčkněte tlačítko "Explore links"
 3. Zobrazí se vám celistvý přehled o vašich zpětných odkazech

Úvod přehledu ukáže, jak je na tom váš web z pozice množství zpětných odkazů. Budete tedy vědět, kolik externích zpětných odkazů a z jakých domén prvního řádu míří na váš web. Stejně tak poměr mezi odkazy nofollow a dofollow.

Ahrefs.com - přehled

Z dalších grafů vyplývá, jaký je průběh vývoje množství zpětných odkazů v posledním měsíci, získané a ztracené zpětné odkazy za poslední měsíc a také vývoj v počtu referujících domén. Trend počtu zpětných odkazů by měl být také přirozeně stoupající. Tedy množství by mělo mít stoupající tendenci bez zásadních výkyvů, které by vyhledávače mohly považovat za nepřijatelný nákup referujících odkazů.

Vývoj množství zpětných odkazů

Vyhledávače stále ve větší míře zohledňují, zda anchory odkazů nejsou "přeoptimalizovány". Tedy jestli obsah anchoru odpovídá přirozenému vzniku odkazů na základě kvality obsahu webu. Těžko se dá předpokládat, že všichni lidé použijí pro odkázání se na kvalitní obsah stejnou frázi...

Jak jste na tom konkrétně vy s vaším webem? To napoví další grafy, které se přímo zabývají anchory odkazů. Neplacená verze Ahrefs.com ukáže pouze 10 TOP anchor frází. Pro představu aktuálního stavu to ale stačí... Obchodní značka testovaného webu je zakryta a je častým anchor obsahem odkazu.

Zpětné odkazy z pohledu anchor frází

Cílem prvního grafu "Reffering Pages for Anchor Phrases" je ukázat, kolik stejných anchor frází je cíleno na váš web. Nezohledňují se zde unikátní domény. Výše uvedený příklad identifikuje, že 3 fráze mají výraznou převahu nad ostatními. Tou 4 "frází" jsou odkazy bez anchor textu, což jsou odkazující obrázky bez titulku odkazu.

Druhý graf "Reffering Domains for Anchor Phrases" z pohledu referujících unikátních domén již na první pohled ukazuje určitý rozpor ve srovnání s prvním.

Například fráze "satelitní přijímače", která se prvním grafu umístila bezpečně na prvním místě, se při pohledu na graf druhý propadla na pozici 8. Pokud hledáte vysvětlení této nerovnováhy, stačí se zamyslet, jak se zejména v dřívějších dobách externí zpětné odkazy získávaly a vyhledávače tuto strategii schvalovaly a pozicím to pomáhalo.

Ano, jsou to SEO zpětné odkazy z hlaviček, patiček a odkazových bloků webů. Takto umístěný odkaz sice získá velké množství referujících URL, avšak pouze z jedné domény. Vyhledávače tuto strategii již dávno odhalily a hodnotu těchto zpětných odkazů již neberou v potaz při určování pozic ve vyhledávačích na konkrétní odkazovanou frázi.

Zpětné odkazy formou obrázků by měly obsahovat Title. Tím se využije SEO potenciál zpětného odkazu i s klíčovou frází. Pokud na váš web tyto odkazy dominují, je dobré požádat majitele referujících webů o doplnění Title. Stejně tak pokud je součástí anchoru odkazů pouze obchodní značka či www adresa, můžete zkusit ovlivnit tento obsah odkazu ve váš "optimalizovaný" prospěch.

Co dělat proto, aby zpětné odkazy pomáhaly a neškodily?

Zpětné odkazy se staly důležitou částí off-page SEO, tedy optimalizace stránek pro lepší pozice klíčových frází ve vyhledávačích. Přináší hodně užitku, avšak v některých případech mohou zapříčinit ztrátu pozic ve vyhledávání (ban) a v krajních případech i úplné vyřazení webu z indexu. Tedy webová stránka je ve vyhledávači nedohledatelná - zcela penalizována. To může mít až fatální důsledky pro ekonomický chod firem...

Pokud se nechcete stát součástí postihu nebo dokonce penalizace stránek, je nutné při vytváření zpětných odkazů myslet na to, že to, co by se jistě nelíbilo lidem, nebude se líbit ani vyhledávačům, do jejichž vývoje jsou investovány stamiliony ročně...

Co závěrem ke Google penalizaci?

Nejideálnější varianta je, když obsah vašeho webu je natolik zajímavý, že návštěvníci vašeho webu sami budou odkazovat a budou tak přirozeným způsobem budovat síť referujích odkazů. Další cestou je najmout si agenturu, která má zkušenosti a dovede si pohlídat, aby strategie byla optimální a pouze pomáhala...

Aneb stále platí známé motto: "Obsah je král"

Máte zájem o analýzu zpětných odkazů vašeho webu? Chcete se zbavit penalizace webu? Pak nás neváhejte kontaktovat!

9.7.2012 Ivo Kylián 0

comments powered by Disqus