Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

26.5.2014

Odhalte na svých webech penalizaci Google Panda 4.0

Dne 21. května 2014 napsal Matt Cutts na svůj profil na Twitteru krátkou, ale pro SEO konzultanty velmi důležitou větu: "Google is rolling out our Panda 4.0 update starting today." Jinými slovy Google Panda 4.0 je na světě! Pokud chcete sledovat vliv aktualizací algoritmu na návštěvnost, využijte online aplikaci Panguin Tool 2.0 od společnosti Barracuda Digital Ltd. Přečtěte si jak na to.

Jedním z hlavních úkolů Pandy 4.0 v SEO je boj s nekvalitním obsahem internetových stránek. Tyto weby obsahují duplicitní obsah, pouze PR články, RSS agregátory textů, weby s nadměrnou plochou reklam atd. Tedy bez přidané hodnoty pro návštěvníky. Postižené weby mohou být penalizovány nebo plně vyřazeny z indexu Google.

Panguin Tool 2.0

barracudaZapojení se do aplikace Panguin Tool 2.0 pro sledování updatů Panda a Penguin je velmi jednoduché. Spočívá v načtení statistik organické (neplacené) návštěvnosti (kombinace google / organic) posuzovaného webu z Google Analytics. K tomu je tedy bezpodmínečně nutné mít uživatelský přístup.

Google Panda 4.0 (nebo Panda Farmer) penalizuje pro SEO weby, které jsou obsahově nekvalitní. Tedy pro návštěvníka informačně nepřínosné. Například s krátkými texty, duplicitním nebo generovaným obsahem.

Přihlášení se do Panguin 2.0

Po přijetí oprávnění (garantován standard OAuth 2.0 - poskytne klientské aplikaci přístup k datům, aniž by aplikaci musel vyzradit své přístupové údaje do služby) se již objevíte na seznamu dostupných profilů spojených s daným Google Analytics účtem.

Výběr Google Analytics účtu

Po výběru příslušného GA účtu se zobrazí stránka, které umožňuje zobrazit časovou osu s detailními informace o neplacené návštěvnosti a každé landing page webu. Barevné vertikální linky zvýrazňují den, kdy byl ohlášen update algoritmů. Google Panda červeně, Google Penguin modře. Oranžová linka značí blíže nespecifikovaný update.

Lze tak i zpětně zjistit, do jaké míry byla organická návštěvnost spravovaného webu z vyhledávače Google postižena změnami v pozicích po provedené aktualizaci.

Návštěvnost webu

Nová červená linka značí update Panda 4.0

Návštěvnost detail Aplikace Panguin Tool 2.0 umožňuje rovněž statistiky návštěvnosti a landing page filtrovat a srovnávat. Hodnoty lze vyexportovat k další práci do formátu CSV.

Srovnání dle periody

Filtrování dat

Online nástroj Panguin Tool 2.0 není primárně vytvořen pro řešení penalizací ze strany vyhledávače Google. Jeho cílem je zobrazit zpětně jestli a nakolik byl web postižen (tedy i Google Panda 4.0). Pokud vás to zajímá, tak jej určitě vyzkoušejte a nebo nás kontaktujte!

26.5.2014 Ivo Kylián 0

comments powered by Disqus