Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

3.10.2012

Jak zabránit spamování a případné penalizaci webu?

Vyhledávače milují aktualizovaný obsah a pravidelně doplňovaný obsah. Je ale třeba všechno udržet v přirozených mezích, jinak by váš web mohl být najednou považován za web spamující. Tedy nedůvěryhodný pro návštěvníky i vyhledávače. To by mohlo mít zásadní vliv na pozice webu, a tím samozřejmě i na návštěvnost. Jak tedy udržet uzdu a ještě z toho získávat?

SPAMČastou cestou, jak majitelé webů a jejich webmasteři řeší pravidelnou aktualizaci obsahu a rovněž doplnění longtailových výrazů, jsou diskuse, komentáře a blogy. Vliv tohoto jednání není jen na SEO (optimalizace pro vyhledávače), ale rovněž na budování komunity, která se kolem internetové stránky sdružuje.

Cílem je zejména zvyšování návštěvnosti webu. Ale jak zabránit možnému negativnímu vlivu? Možností je několik.

Používejte CAPTCHA

S tímto nástrojem je možno se pravidelně setkávat na různých stránkách, kde si již zajistili ochranu proti náhodnému a automatizovanému vytváření spamujících příspěvků.

CAPTCHA (z angl. completely automated public Turing test to tell computers and humans apart) má různé formy. Může to být zdeformovaný text. Stejně tak logická úvaha - matematický příklad, rozhodnutí se nad správnou odpovědí atd.

CAPTCHA - příklad

CAPTCHA je účinný způsob, jak bojovat proti spamu v komentářích. Ochrana může také zlepšit kvalitu komentářů od "náhodně procházejících" návštěvníků.

Komentáře a blogy moderujte 

Moderování komentářů a blogů má své výhody i nevýhody. Nevýhodou je časová náročnost. Výhodou moderování je bezesporu přehled nad zveřejňovaným obsahem.

Diskuse - administrace

Tím předejte problémům se spamováním obsahu a taky lépe můžete korigovat případné názorové rozepře, které mohou poškozovat celou komunitu návštěvníků webu. To by mohlo mít vliv i na opakované návštěvy a také celkové snížení návštěvnosti stránek.

Zakázání vkládání odkazů

Další formou, jak zbránit tomu, aby vaše internetové stránky byly považovány za spam, je znemožnění vkládání hypertextových odkazů do obsahu.

Toto řešení nezabrání tomu, aby se na vašem webu nezobrazoval cizí zautomatizovaný obsah. Čemu ale zabrání, tak aby z vašeho webu nebyly cíleny odkazy na weby, které by mohly ve výsledku poškodit vás.

Manuálně vkládaný spamující obsah, se dá očekávat, zmizí úplně. Nebude motivace používat vaše internetové stránky jako zdroj odkazů...

Vložení značky ,,nofollow" k odkazům

Myšlenka atributu rel=,,nofollow" je, že odkaz nebude použit při výpočtu hodnocení PageRank a odkaz "nebude" následován robotem vyhledávače.

Dá se také říct, že se atributem rel=,,nofollow" "zbavujete odpovědnosti" za uveřejněný cizí zpětný odkaz. Tím také může předejít zařazení mezi penalizované weby.

Atribut nofollow

Mnohé weby mají toto nastavení již standartně. Odkazy by neměly poškozovat váš web, avšak nezabrání to vzniku příspěvků.

Zákaz indexace obsahu souborem robots.txt

Soubor robots.txt umožňuje robotům vyhledávačů dát na vědomí, které části internetových stránek by neměly být indexovány. A tedy samozřejmě by neměly být dohledány na Seznamu či Google.

V případě uložení komentářů v podadresáři navstevni-kniha můžete do souboru robots.txt přidat následující řádek:

Disallow:/navstevni-kniha/

Tato varianta je tedy použitelná na celou (případně čast) knihu hostů či blog. Vyřeší to obavy ze spamování, ale přijdete tak o celý indexovatelný obsah vkládaných příspěvků.

Obsah nebude dohledatelný ve vyhledávačích a samozřejmě ztratíte tu část návštěvnosti, pro kterou webmasteři a SEO konzultanti vkládání příspěvků doporučují. Jsou to přístupy skrze longtail výrazy (konkrétní fráze, dotazy atd.).

Blokování využitím metadat

Pro předejití spamu můžete použít v head webu značku metadat a zablokovat tak přístup k vybraným stránkám.

Metadata noindex

Takto označená stránka není indexována vyhledávači a tudíž ani obsah a odkazy nejsou brány v potaz při hodnocení vašeho webu.

Fitrování spammerů dle IP adresy

Pokud zjistíte, že původcem spamu jsou útočníci z jedné či několika málo IP, pak je možné zablokovat přístup z těchto IP adres na web. Nebo pokud to umožňuje systém, je možné fitrovat spammery dle IP jednoduše v ovládání webové aplikace.

IP adresa

Možnost hlášení spamu samotnými uživateli

Samotní návštěvníci sami dobře poznají, co je spam. Dejte jim tedy šanci spam nahlásit k vašemu posouzení. Nevyžádaný obsah tak zůstane pod kontrolou.

Neumožnit vkládat obsah uživatelem

Varianta, která sice zabrání spamu, ale přijdete o nárust a pestrost nového obsahu. Stejně tak bude méně důvodů pro pravidelný návrat návštěvníků na váš web.

Možností, jak zabránit spamování (a následné penalizaci) vašeho webu je několik. Záleží na vás, kterou variantu použijete. Případně také jakou kombinaci řešení. Nejlepší je pro internetovou stránku varianta, kdy obsah přibývá, avšak je odfiltrován nevhodný obsah. Spam poškozuje kvalitu webu a je třeba s ním zatočit...

3.10.2012 Ivo Kylián 0

comments powered by Disqus