Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

10.2.2012

Proč by Vás PPC reklama na Facebooku neměla nechat chladnými

Největší sociální síť Facebook v současnosti eviduje přes tři milióny českých uživatelů, což představuje obrovský reklamní potenciál a skvěle využitelný nástroj reklamy. Firmě se nabízí příležitost propagovat svou značku skrze unikátní platformu, která poskytuje podobné možnosti reklamy jaké je možné najít běžně na internetu, některé z nich však díky Facebooku zdokonalené. Jedna z nich, PPC (Pay Per Click) reklama, se podstatně liší od tvorby kampaní pro vyhledávače a kontextové sítě, umožňuje oslovit specifičtější cílovou skupinu a tím propagovat svou firmu relevantnější skupině uživatelů.

V současnosti představují PPC kampaně jednu z nejefektivnějších forem on-line reklamy. Nejčastěji používané PPC reklamy u nás, AdWords od Google a Sklik od Seznamu, fungují na principu zobrazení textových inzerátů doplněných obrázky na prvních pozicích. Inzeráty se zobrazují na základě shody s inzerovaným klíčovým slovem, čímž se diametrálně liší od PPC reklamy na Facebooku, která je cílená specifičtěji na demografické skupiny.

PPC reklama na Facebooku

Nejběžnější PPC reklama na Facebooku má formu krátkého inzerátu skládající se z nadpisu a reklamního textu doplněného obrázkem o velikosti 110 x 80 pixelů. Jejím prostřednictvím můžete propagovat své výrobky nebo služby, hledat fanoušky do svých Stránek, případně shánět účastníky k pořádaným akcím (např. výprodej zboží, soutěže). Takto uveřejněná reklama se zobrazuje v pravé části postranního sloupce na Facebooku, a to pouze publiku, které si inzerent sám navolí.

Úspěšnost této reklamy placené PPC závisí zejména na kreativitě reklamního sdělení a správně navolenému cílení, které je odvozeno od vaší znalosti o potenciálním zákazníkovi, případně fanouškovi. Neméně podstatné je si uvědomit, žeuživatelé na Facebook nechodí získávat informace nebo nakupovat, ale vyhledávají zde především zábavu a relaxaci.Na základě tohoto faktu by měla proto tvorba reklamních aktivit probíhat.

Jak správně reklamu zacílit?

Jsou-li FB kampaně správně zaměřené, můžeme oslovit větší spektrum odpovídající cílové skupiny než pomocí klasické PPC reklamy ve vyhledávačích. Tvorba FB kampaní vyžaduje vědět kdo je náš uživatel, co dělá a jaké jsou jeho zájmy.

Filtrovat konečné uživatelé lze na základě demografických kritérií jako je věk, pohlaví, rodinný stav nebo dosažené vzdělání. Vyhledávání je však relevantní pouze v případě, že uživatel vyplnil pravdivé informace. Demografické cílení vám může být užitečným zdrojem informací při testování stejné reklamy pro různé věkové kategorie uživatelů a tím i napomoci zjištění, jak se bude vyvíjet míra prokliku a cena za jeho klik.

Další možnost představuje nastavené geo cílení, které umožňuje filtrovat uživatelé dle států a dokonce konkrétních měst. Komplikovanější je to s cílením dle zájmových skupin a stránek, jehož je uživatel fanouškem. Aby se reklama zobrazovala dostatečně velké skupině lidí a nebyla tak zbytečně limitována, měl by inzerent navolit co největší množství odpovídajících Stránek a Skupin. Konečný výsledek však na sebe nenechá dlouho čekat.

Cena za Facebook PPC reklamu

Cena za klik má stejný vztah k míře prokliku jako je tomu v běžné PPC reklamě ve vyhledávačích. Pohybuje se však v nižších hodnotách, a to od 0,4 Kč do 15 Kč, záleží ovšem na kurzu (průměrná cena je 0,38 $ za klik). Cena může být ovlivněna sezónou, uživatelským a geo cílením apod. Je-li kampaň vhodně cílená a kreativní, prvotně nastavená cena se může postupně snižovat. Informace o jednotlivých kampaních a jejich výkon zjistíte pomocí statistik, které Facebook poskytuje. Výše míry prokliku se zde pohybuje v řádech desetin, někdy až setin procent. Kromě PPC reklamy, takzvané ceny za klik, lze využít také CPM (tedy platby za tisíc zobrazení). Finální reklama však vypadá stejně.

PPC reklama však není jediná možnost jak zviditelnit svou firmu na Facebooku. Svůj výrobek, službu nebo cokoliv jiného si přejete, můžete propagovat přes Stránku (page), Skupinu (group) nebo Profil. Všechny tři možnosti poskytují rozdílné funkce a různé výhody. Pro svou firmu vám však doporučuje zvolit si formu Stránky, která nabízí bezpochyby výhodnější podmínky a odpovídající prostředí pro propagaci firmy a komunikaci s fanoušky.

O konkrétních výhodách a nevýhodách si můžete přečíst v našem článku Stránky vs. Skupiny. Vytvoření profilu je vhodné, jedná-li se zejména o osobní PR, ale i tady je v některých případech vhodné zvážit další alternativy.

Obecně platí, že PPC reklama z vyhledávačů zaznamenává vyšší konverzní poměr než ta na Facebooku. Důvodem je zobrazení reklamy uživatelům na FB i v momentech, kdy váš produkt nehledají. Je-li však hlavním cílem přilákat nové fanoušky pro vaší stránku, setkáte se většinou s pozitivní odezvou.

Výjimka však potvrzuje pravidlo a statistiky ukazují, že cílová skupina konvertující více přes Facebook se nachází ve věkové kategorii 15 – 25 let. Podstatné je si tedy ujasnit, zda se naše cílová skupina nachází na Facebooku, a co konkrétně a jakým způsobem chceme propagovat.

Dalším krokem je založení Stránky nebo Skupiny podpořené správnou PPC kampaní a samozřejmě jejich pravidelná správa a aktualizace.

Máte-li jakékoliv dotazy k propagaci vaší společnosti na Facebooku, neváhejte nás kontaktovat.

10.2.2012 Jakub Hemerka 0

comments powered by Disqus