Sledujeme nejnovější trendy v marketingu a baví nás o tom psát

22.2.2012

Propagace v rámci Facebook-u: Stránka vs. Skupina

Na propagaci značky, produktu či webu nabízí Facebook dva hlavní nástroje: Facebook Skupinu a Facebook Stránku. Výhody a vlastnosti těchto funkcí se však vzájemně překrývají a požadavek na důkladné zvážení výběru zvyšuje fakt, že následná konverze Stránky na Skupiny a opačně není možná.

Facebook stránkaFacebook stránka (Page) - připomíná blog, který lze aktualizovat stejně jako kterékoliv jiné webové stránky. Slouží zejména k propojení fanoušků s jejich oblíbenou značkou, produktem nebo službou. Veškeré stránky jsou viditelné i pro neregistrované uživatelé a tedy indexovány vyhledávači

Výhody Facebook Stránky:

 1. Přítomnost URL (SEO-like), které umožňuje nalezení stránky přes vyhledávače.
 2. Administrátor může zřídit více stránek (počet není prozatím limitován) a to anonymně (fanoušci nezjistí, kdo stránku založil).
 3. Fanouškovství není nutné potvrzovat jako u přátelství.
 4. Jednotlivé aktualizace budou zobrazeny ve "feedech" na stránce fanoušků v okamžiku, kdy se na stránku přidají, případně budou na stránce aktivní.
 5. Povědomí o existenci stránky zvyšuje její přítomnost v "návrzích".
 6. Stránka není limitována počtem fanoušků.
 7. Pro přizpůsobení stránky lze používat editor ProfileHTML.

Nevýhodou stránky je právní omezení - stránku nelze založit bez poskytnutého oprávnění dané značky či osoby, tedy jako "neoficiální fan stránku". Pošlete-li fanouškům stránky zprávu, příjde jim do updatu, tedy ne jako Zpráva. Implicitní nastavení Zprávy umožňuje následné doručení e-mailem, update jde vidět pouze na webu. 


Facebook Skupina (Group) - představuje virtuální místo, které umožňuje komunikaci  mezi správci a fanoušky skupiny za účelem pořádání událostí, sjednocování zájmů, uskutečňování diskuzních fór. Jejím cílem je tedy spíše komunikace a výměna informací než vyjádření sympatií s konkrétní značkou. 

Výhody Facebook Skupiny

Výhody Facebook Skupiny:

 1. Skupinu může vytvořit kdokoliv na jakékoliv téma.
 2. Všichni členové mohou být obeslány zprávou, která jim příjde do Inboxu.
 3. Virální šíření poskytuje skutečnost, že se veškeré aktivity ve skupině objevují ve feedech.
 4. Skupina navozuje pocit neformálnosti a bližšího kontaktu kolem daného tématu.
 5. Vytvořit lze jak zcela otevřenou skupinu, tak uzavřenou nebo utajenou, o jejiž existenci se dozví pouze členové na základě pozvání.

Nevýhody Facebook skupiny spočívají především v maximální limitu 5 000 fanoušků. Po jeho překročení nelze posílat všem fanouškům skupiny Zprávu. Neexistence url znemožňuje vyhledávání stránky i pro neregistrované uživatelé. Chybí zde možnost přidávání Facebook aplikací, zobrazení statistik návštěvnosti, zveřejňování pozvánek na relevantní akce nebo propage přes sociální reklamu na FB.


Závěrem lze tedy říci, že založení Facebook Stránky přináší daleko více marketingových výhod oproti zřízení Skupiny, která slouží spíše neoficiálním skupinám lidí se společnými zájmy. Existence SEO URL, aplikací a ostatních možností stálého rozvoje stránky vytváří pro firmu ideální prostředí své propagace.

22.2.2012 Karel Koupil 0

comments powered by Disqus